Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

De in de salarissen begrepen bezoldigingen (inclusief pensioen- en VUT-voorzieningen) van bestuurders bedroegen in 2000 Fl. 6.449.000 (vorig jaar: Fl. 5.476.000). Onder dit hoofd zijn mede opgenomen de vergoedingen voor commissarissen over 2000 van Fl. 232.500 (vorig jaar: Fl. 202.500). Per 31 december 2000 bedraagt het totale aandelen-/certificatenbezit N.V. Holding-maatschappij De Telegraaf van de gezamenlijke raad van commissarissen 21.932 aandelen/certificaten en van de holdingdirectie 16.595 aandelen/certificaten.

Winst per aandeel
Het aantal aandelen over 2000 bedraagt gemiddeld 52.500.160 (1999: 52.500.160). De nettowinst over 2000 bedraagt Fl. 106.775.000 (1999: Fl. 142.787.000).

  1. In de vennootschapsbelasting conform de geconsolideerde winst- en verliesrekening is opgenomen een dotatie aan de voorziening voor latente belastingverplichtingen ad Fl. 3,4 miljoen (1999: Fl. 2,9 miljoen).
  2. Als buitengewone last is verantwoord het minderheidsbelang van derden in het resultaat van Media Groep West B.V.