Gebeurtenissen na balansdatum

In januari 2001 is een joint venture gesloten tussen TTG Sverige AB en Hearst Magazines International met betrekking tot het uitbrengen van het tijdschrift Cosmopolitan op de Zweedse markt.

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 zijn de activiteiten van De Telegraaf Sponsored Media overgedragen in de vorm van een management buy out.

In maart 2001 is de warrant inzake Jump Technologies Incorporation uitgeoefend, waarmee het belang van De Telegraaf in deze deelneming thans circa 20% bedraagt.

Op 4 april 2001 is het besluit genomen News.nl met onmiddellijke ingang uit de markt te nemen, wegens voorzienbare overschrijding van het aanloopverlies van 2001.