Deelnemingen

Media Groep West 

Media Groep West B.V. (MGW) is een 90%-deelneming van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf; de resterende 10% is in handen van UPC Nederland B.V. Binnen deze deelneming zijn drie ondernemingen actief, te weten NieuwsNet 9, SBS 6 Text en Mobillion.

NieuwsNet 9
In NieuwsNet 9 is de exploitatie van de kabelkrant voor Groot-Amsterdam en 't Gooi ondergebracht. De activiteiten waren in 2000 licht verliesgevend.

Kabelkrant NieuwsNet 9 is in 2000 door de Stichting Algemene Programmaraad niet meer geadviseerd in het basisprogrammeringspakket. Dit houdt in dat de zender zou moeten verdwijnen. Na veel hoorzittingen bij diverse instanties is het voortbestaan van dit bedrijfsonderdeel nog onzeker. In 2001 wordt een advies van de Stichting Algemene Programmaraad over de zenderindeling verwacht.

SBS 6 Text
Deze vennootschap onder firma verzorgt de teletekstpagina's achter de televisiestations SBS 6 en Net 5. Deze activiteiten droegen, evenals in 1999, sterk bij aan het resultaat van MGW.

De aanvankelijk voor het jaar 2000 geplande introductie van BeursNet 5, een samenwerking tussen De Financiële Telegraaf op internet (DFT.nl) en Net 5, is begin 2001 van start gegaan. Voor 2001 is een verdere groei voorzien in personeels- en autoadvertenties via teletext, mobiele telefonie en internet.

Mobillion
Mobillion B.V., voor 70% eigendom van MGW en voor 30% in handen van het management, is een content provider/content organiser die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en exploitatie van toegevoegde-waardediensten voor gebruikers van mobiele telefonienetwerken. Voor het dienstenaanbod wordt gebruik gemaakt van interactieve voice-response (reguliere 06-diensten), SMS (short message services) en in beperkte mate WAP (Wireless Application Protocol).

In het eerste volle jaar van zijn bestaan was Mobillion reeds winstgevend bij een omzet van ruim Fl. 6 miljoen. Inmiddels is een Engelse venture opgericht, Mobillion UK Ltd, waarvan 51% in handen is van Mobillion B.V. 

Mobillion zal zijn activiteiten in de loop van 2001 ook uitbreiden naar andere markten.

SBS Broadcasting

In 2000 heeft SBS Broadcasting B.V. een winst behaald van Fl. 29,2 miljoen tegenover Fl. 11,8 miljoen in 1999. Ons 30%-aandeel in het resultaat van deze vennootschap ad Fl. 8,8 miljoen is verantwoord onder het resultaat deelnemingen. De verbetering van de winst valt toe te schrijven aan een hoger marktaandeel van zowel SBS 6 als Net 5, de in 1999 gestarte tweede zender.

Wegens aanspraak op (fiscale) verliescompensatie is bij het bepalen van het resultaat geen rekening gehouden met vennootschapsbelasting. Over 2000 is geen dividend uitgekeerd.

Het marktaandeel in de advertentiemarkt van de zenders SBS 6 en Net 5 samen bedroeg in 2000 21,3%, tegenover 19,5% in 1999. De kijkdichtheid bedroeg in 2000 17,7% tegenover 15,4% in 1999.

Wegener

In 2000 heeft N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf voor Fl. 100 miljoen aandelen Wegener bijgekocht, bestaande uit Fl. 60 miljoen certificaten van gewone aandelen en Fl. 40 miljoen certificaten van 6,84% cumulatief preferente aandelen van de door Wegener gepleegde emissie in het kader van de verwerving van de VNU Dagbladen B.V.

Het bezit in Wegener N.V. bestaat daarmee per 31 december 2000 uit 9.110.690 certificaten van gewone aandelen van EURO 0,30 nominaal (20,5%) en 2.593.030 certificaten van cumulatieve preferente aandelen van EURO 0,30 nominaal (32,1%).

Onder het resultaat deelnemingen zijn verantwoord het in 2000 ontvangen contant dividend op gewone aandelen en het pro rato aandeel in het preferente dividend over de periode van 27 april 2000 tot en met 31 december 2000.