&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Verslag over het jaar 1999 van de Stichting Administratiekantoor
van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

In het jaar 1999 nam het aantal door onze stichting uitgegeven royeerbare certificaten van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf af met 319.238 certificaten en bedroeg 24.164.306 (van nominaal 0,50) per 31 december 1999, overeenkomend met een nominaal bedrag van 12.082.153. Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.

In de bestuursvergadering van 28 april 1999 is mevrouw J.A. Brewer-de Koster herbenoemd tot bestuurslid B en de heer mr. J.S. Dienske tot bestuurslid A.

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd op 27 mei 1999 in Amsterdam gehouden. Onze stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.A. van Hasselt, heeft gestemd voor de door de raad van commissarissen gedane voorstellen tot goedkeuring van de balans per 31 december 1998, de winst- en verliesrekening over 1998 en tot bepaling van de winstbestemming.

Onze stichting steunde het voorstel tot machtiging van de directie tot inkoop van eigen aandelen en de herbenoeming van de heer A.J. van Puijenbroek tot lid van de raad van commissarissen, overeenkomstig het voorstel van de raad. Eveneens steunde onze stichting de herbenoeming van Deloitte & Touche als accountant van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.

Stichting Administratiekantoor van aandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
G.A. van Hasselt, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster, secretaris
mr. J.S. Dienske
A. Harms
E.H. van Puijenbroek

Amsterdam, april 2000.