&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

(in duizenden guldens, tenzij anders vermeld)

Voor de algemene grondslagen alsmede voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.
De waardering van groepsmaatschappijen geschiedt tegen de nettovermogenswaarde.

FinanciŽle vaste activa

Groepsmaatschappijen met statutaire vestigingsplaats
Deze post omvat de volgende groepsmaatschappijen en de vorderingen op deze groepsmaatschappijen.

B.V. Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
B.V. De Courant Nieuws van de Dag, Amsterdam
B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Amsterdam
B.V. Beleggingsmaatschappij Voorburgwal, Amsterdam
Franken Beleggingsmaatschappij B.V., Deventer
De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V., Amsterdam
De Telegraaf Transport B.V., Amsterdam
Svensk Specialpress AB, Stockholm
B.V. Agentenadministratiekantoor ít Gooi, Hilversum
Media Groep West B.V., Amsterdam (90%)
Uitgeversmaatschappij Hollands Noorderkwartier B.V., Amsterdam
Sp!ts B.V., Amsterdam
Biegelaar Groep B.V., Maarssen
Biegelaar en Jansen B.V., Maarssen
Drukkerij Van Ketel B.V., Schagen
Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V., Zoeterwoude
Franken B.V., Deventer
Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Haarlem
Dagbladuitgeverij Damiate B.V., Haarlem
Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V., Alkmaar
InterHolland Verspreiders B.V., Alkmaar
B.V. Drukkerij Noordholland, Hoorn
Houdstermaatschappij De Gooi- en Eemlander B.V., Hilversum

Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V., Hilversum
Exploitatiemaatschappij G en E Vastgoed B.V., Hilversum
Goois Weekblad B.V., Hilversum
Drukkerij Stuurman B.V., Zaandam
Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V., Amsterdam
Uitgeverij Van Groenigen B.V., Haarlemmermeer
Uitgeverij HET B.V., Leiden
B.V. Uitgeverij De Echo, Amsterdam
B.V. Reclame ít Gooi, Hilversum
B.V. Noorderpers, Hoorn
B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad, Heerlen
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V., Heerlen
Eolus B.V., Heerlen
Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V., Roermond
Reclameverspreidbureau Spiral B.V., Horst
De Kempen Pers B.V., Hapert

De jaarrekeningen van deze groepsmaatschappijen zijn begrepen in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.