&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Sp!ts

Op 21 juni 1999 werd het gratis ochtendblad Sp!ts gelanceerd voor openbaarvervoerreizigers. Sp!ts biedt de lezers van maandag tot en met vrijdag een compact nieuwsaanbod dat is afgestemd op de gemiddelde reistijd. De oplage is inmiddels gegroeid tot boven de 250.000 exemplaren per dag.

De ontwikkeling van de advertentieomzet was ondanks de heftige concurrentie boven verwachting, waardoor de aanloopverliezen minder groot waren dan geprognosticeerd. Vanwege het succes van dit blad op de lezersmarkt zijn de verwachtingen voor de advertentiemarkt positief. Door gebrek aan voldoende drukcapaciteit binnen het Telegraaf-concern wordt Sp!ts voorlopig gedrukt op de persen van de Noordelijke Dagblad Combinatie B.V.

Voorwaarde voor een efficiŽnte bedrijfsvoering is distributie via de stations van de Nederlandse Spoorwegen. Wegens het exclusieve contract dat de NS met een andere uitgever heeft gesloten gebeurt dat momenteel niet. Naar aanleiding van het verzoek van de NS en hun contractpartner aan de NMa om ontheffing te verlenen van een verbod uit de Mededingingswet enerzijds en onze klacht tegen de overtreding van dit verbod uit de Mededingingswet anderzijds, buigt de NMa zich over de rechtmatigheid van de afspraken die door de NS zijn gemaakt. Zodra de NS distributie via de stations mogelijk maakt, kunnen kostenbesparende maatregelen worden doorgevoerd. In aanvang werd driekwart van de oplage uitgereikt door promotiemedewerkers via uitzendbureaus. Thans werkt meer dan de helft van de uitdelers via ons eigen logistieke apparaat en wordt ernaar gestreefd om de distributie op een zo kort mogelijke termijn geheel in eigen hand te nemen. De oplage van Sp!ts zal in het komende jaar verder groeien. Met diverse ondernemingen zijn of worden afspraken gemaakt die zullen leiden tot het bereiken van meer forensen in de ochtendspits. Zo wordt Sp!ts inmiddels ook verspreid in bussen. Lezers van Sp!ts blijken voor een belangrijk deel nieuwe jonge krantenlezers te zijn.

Voor het jaar 2000 wordt een aanzienlijk hoger (aanloop)verlies begroot dan over 1999, waarin Sp!ts uitsluitend in het tweede halfjaar verscheen.