&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Gebeurtenissen na balansdatum

  • In januari 2000 is via onze 90%-deelneming in Media Groep West B.V. een belang van 70% verworven in Mobillion B.V. Mobillion houdt zich bezig met onder meer mobiele telecommunicatiediensten.
  • In februari 2000 is het tijdschrift Residence via dochteronderneming Svensk Specialpress AB te Stockholm succesvol op de Zweedse markt gebracht.
  • Begin 2000 is circa 22.000 m2 grond aangekocht te Zoetermeer voor het op termijn realiseren van nieuwbouwplannen voor het thans te Zoeterwoude gevestigde Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V.
  • Aan Wegener N.V. is in april 2000 een lening verstrekt van 352 miljoen ingevolge de koopsom voor de aandelen van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V.
  • Via B.V. Beleggingsmaatschappij Voorburgwal heeft De Telegraaf haar belang in Wegener N.V. ten minste op peil gehouden door voor 60 miljoen certificaten van gewone aandelen en voor 40 miljoen aan cumulatief preferente aandelen bij te kopen in de door Wegener in april 2000 gepleegde emissies in het kader van de aankoop van de VNU Dagbladengroep B.V.
  • In de loop van 2000 is door de directie van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. besloten tot een vergaande samenwerking tussen Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V. te Hilversum en Dagbladuitgeverij Damiate B.V. te Haarlem met als doel te komen tot n nieuwe uitgeverij met een gezamenlijke dagbladoplage van 140.000 exemplaren met behoud van bestaande titels.