&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

(in duizenden guldens, tenzij anders vermeld)

Voor de algemene grondslagen alsmede voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.
De waardering van groepsmaatschappijen geschiedt tegen de nettovermogenswaarde.

FinanciŽle vaste activa

Groepsmaatschappijen met statutaire vestigingsplaats
Deze post omvat de volgende groepsmaatschappijen en de vorderingen op deze groepsmaatschappijen.

 • B.V. Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
 • B.V. De Courant Nieuws van de Dag, Amsterdam
 • B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Amsterdam
 • B.V. Beleggingsmaatschappij Voorburgwal, Amsterdam
 • De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V., Amsterdam
 • De Telegraaf Transport B.V., Amsterdam
 • B.V. Agentenadministratiekantoor ít Gooi, Hilversum
 • Media Groep West B.V., Amsterdam (75%)
 • Uitgeversmaatschappij Hollands Noorderkwartier B.V., Amsterdam
 • Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V., Amsterdam
 • B.V. Drukkerij Noordholland, Hoorn
 • B.V. Noorderpers, Hoorn
 • Drukkerij Van Ketel B.V., Schagen
 • Uitgeverij Van Groenigen B.V., Haarlemmermeer
 • B.V. Uitgeverij De Echo, Amsterdam
 • B.V. Reclame ít Gooi, Hilversum
 • Uitgeverij Hoevelaken Beheer B.V., Hoevelaken
 • Uitgeverij Hoevelaken B.V., Hoevelaken
 • Uitgeverij Zeist B.V., Zeist
 • Keistad B.V., Amersfoort

 • Handelspost Arnhem B.V., Arnhem
 • Biegelaar en Jansen B.V., Maarssen
 • B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad, Heerlen
 • Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V., Heerlen
 • Eolus B.V., Heerlen
 • Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V., Roermond
 • Reclameverspreidbureau Spiral B.V., Horst
 • De Kempen Pers B.V., Hapert
 • Franken B.V., Deventer
 • Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Haarlem
 • Dagbladuitgeverij Damiate B.V., Haarlem
 • Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V., Alkmaar
 • InterHolland Verspreiders B.V., Alkmaar
 • Houdstermaatschappij De Gooi- en Eemlander B.V., Hilversum
 • Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V., Hilversum
 • Exploitatiemaatschappij G en E Vastgoed B.V., Hilversum
 • Goois Weekblad B.V., Hilversum
De jaarrekeningen van deze groepsmaatschappijen zijn begrepen in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

PM-verplichtingen
De vennootschap heeft zich op grond van artikel 403, lid 1. sub f in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van vorenstaande geconsolideerde groepsmaatschappijen, exclusief Media Groep West B.V. en Uitgeverij Hoevelaken Beheer B.V.