&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Gebeurtenissen na balansdatum

  • Per 1 januari 1999 is de uitgeverij Svensk Specialpress AB te Stockholm overgenomen;
  • Aankoop begin 1999 van het bijkantoor in Haarlem van Uitgeverij Van Groenigen;
  • Begin 1999 zijn de titels Surf Magazine en Deep verkocht;
  • De 25%-deelneming van A2000 in Media Groep West is door aankoop van een deel van dit pakket teruggebracht tot 10%;
  • Met Het Financieele Dagblad is overeenstemming bereikt over een langdurig contract inzake drukken en verspreiden met ingang van 1 september 2000.
  • Voor de Biegelaar Groep bestaat het voornemen tot vernieuwing van een van de diepdrukpersen. Tevens zal worden ge´nvesteerd in rand- en afwerkingsinstallaties, productierouting en verbetering van de infrastructuur, waardoor de basis wordt gelegd voor toekomstige uitbreiding. De totale investering bedraagt circa â 100 miljoen en zal in 2001 in productie komen.