&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Dividendvoorstel

Wij stellen voor het dividend over 1998 vast te stellen op 0,98 in contanten per aandeel van 0,50 nominaal.

Over 1997 werd een dividend van 0,84 per aandeel van 0,50 nominaal betaald.

Het uitkeringspercentage bedraagt over 1998 35,4%, over 1997 was dit eveneens 35,4%.

1997 Winstverdeling: 199880.571

44.099


124.670
Overige reserves

Dividend

93.724

51.449


145.173