&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Deelnemingen

Wegener Arcade
Het bezit Wegener Arcade N.V. bedraagt per 31 december 1998 7.295.570 certificaten van aandelen van É 0,50 nominaal. Het aantal certificaten is in 1998 niet gewijzigd. Het belang in Wegener Arcade daalde van 21,3% ultimo 1997 tot 20,8% eind 1998 vanwege de uitbreiding van het aandelenkapitaal, onder andere doordat - door Wegener Arcade N.V. - een deel van het dividend in aandelen beschikbaar is gesteld.

Het dividend over 1997 ad É 0,80 per certificaat van aandelen werd in contanten opgenomen, in totaal É 5,8 miljoen en verantwoord onder opbrengst deelnemingen.

SBS 6
Sinds mei 1996 wordt een deelneming van 30% gehouden in het Nederlandse, commerciŽle tv-station SBS 6.

SBS 6 heeft - na de start van de zender in september 1995 - binnen de in het businessplan gestelde termijn het break-even-point gehaald. Het aanloopverlies was minder dan begroot. In 1998 heeft SBS 6 een winst geboekt van É 13,7 miljoen, ons 30%-aandeel hierin ad É 4,1 miljoen is verant-woord onder opbrengst deelnemingen.

Wegens verrekening van de aanloopverliezen is bij de bepaling van het resultaat geen rekening gehouden met de afdracht vennootschapsbelasting, om dezelfde reden wordt over 1998 geen dividend uitgekeerd.

Het succes op de kijkers- en advertentiemarkt van SBS 6 heeft geleid tot een tweede zender, Net 5, die vanuit dezelfde onderneming per 1 maart 1999 is gestart. De tweede zender beoogt verbetering van het ondernemingsresultaat door omzetvergroting en synergie in kosten.Voor de financiering van de start zal wellicht een gering beroep op de kapitaalverschaffers worden gedaan.

Ter vermijding van misverstanden zal de naam van de onderneming, Scandinavian Broadcasting System SBS 6 B.V., worden veranderd in SBS Broadcasting B.V. Onze deelneming hierin blijft 30%.