&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Audiovisuele activiteiten en elektronische media

Regionale televisie
De Hollandse Dagbladcombinatie B.V. neemt deel in het privaat/publieke TV West, dat begin 1998 in liquiditeitsmoeilijkheden is geraakt. HDC heeft geen nieuwe middelen in TV West gestoken, waardoor het aandeel hierin is verwaterd tot 9%.

Het Limburgs Dagblad nam deel in het commerciŽle TV8 in Limburg; de deelneming was reeds teruggelopen tot circa 9%. Begin 1999 is een samenwerking tot stand gekomen tussen TV8 en de publiekrechtelijke Omroep Limburg. Het Limburgs Dagblad heeft zich hieruit teruggetrokken.

Media Groep West
De exploitatie van NieuwsNet 9, een kabelkrant in het gebied Amsterdam en omringende gemeenten, blijft achter bij de verwachtingen.

De samenwerking van Media Groep West B.V. en SBS 6 B.V. in de exploitatie van de teletekst van SBS 6 is succesvol. In 1998 is de ontwikkeling in gang gezet van elektronische diensten die in 1999 zullen worden geÔntroduceerd.

Media Groep West B.V. is een samenwerkingsverband met A2000, dat hierin voor 25% deelneemt. Begin 1999 is overeenstemming bereikt over het verminderen van de deelneming van A2000 tot 10%.

Radio
De etherfrequentie 107.9 FM van het lokale station Radio Amsterdam wordt ondanks de weinig florissante exploitatie vooralsnog aangehouden.

Met SBS 6 B.V. worden opties onderzocht betreffende een commercieel radiostation.