" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Vooruitzichten

In het eerste kwartaal van 1998 heeft het ondernemingsresultaat zich sterk positief ontwikkeld mede dankzij de groei van de advertentie-omzet met name van de conjunctuurgevoelige personeelsadvertenties, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat 1997 een matige start had. De advertentie-impuls doet zich in de regionale dagbladen niet op dezelfde wijze voor als in de landelijke dagbladen, bovendien zijn de verschillen per regio aanmerkelijk. Het samenvoegen van De Courant Nieuws van de Dag met De Telegraaf is naar tevredenheid verlopen, de positieve effecten op de resultatenrekening zullen in de tweede helft van 1998 tot uitdrukking komen. Anderzijds zal het opnemen van de week-televisieprogrammagegevens in eerste instantie tot extra kosten leiden. De Biegelaar Groep is vanaf 1 januari 1998 operationeel en heeft na het opstellen van een Sociaal Plan het positieve advies van de desbetreffende ondernemingsraden verkregen. De papierprijzen zijn zowel voor dagbladen als voor tijdschriften in 1998 hoger dan in 1997. Het resultaat over 1997 is be´nvloed door eenmalige baten en een bijzonder goed laatste kwartaal. Indien de ontwikkeling van de eerste maanden van 1998 zich voortzet, dan ligt een ten minste gelijk resultaat over geheel 1998 in de lijn der verwachting.

Directie

L.G. van Aken
drs. F.Th.J. Arp RA
mr. J. Olde Kalter
H. Schor
drs. A.J. Swartjes