" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

De in de salarissen begrepen bezoldigingen (inclusief pensioen- en VUT-voorzieningen) van bestuurders bedroegen in 1997 3.729.886 (vorig jaar: 3.668.217). Onder dit hoofd zijn mede opgenomen de vergoedingen voor commissarissen in 1997 van 179.650 (vorig jaar: 143.480). Per 31 december 1997 bedraagt het totale aandelen-/certificatenbezit N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf van de gezamenlijke raad van commissarissen 22.016 aandelen/certificaten en van de gezamenlijke bestuurders 10.943 aandelen/certificaten.

Als buitengewone baten zijn onder andere verantwoord: het minderheidsbelang van derden in het resultaat van Media Groep West B.V., de terugontvangen buitenlandse BTW uit vorige boekjaren en een vrijval uit de VUT-voorziening als gevolg van een gewijzigde VUT-regeling. Als buitengewone lasten is verantwoord een voorziening voor out-of-pocket-kosten inzake de samenvoeging van De Courant Nieuws van de Dag met Dagblad De Telegraaf in februari 1998.