" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

De bedrijfsgebouwen zijn verzekerd op basis van herbouwwaarde en de overige activa op basis van nieuwwaarde. Het verzekerde bedrag is groot 1.374 miljoen (vorig jaar: 1.318 miljoen).

De jaarlijkse verschuldigde erfpachtcanon bedraagt voor twee terreinen 28.999, met nog een looptijd van circa 19 jaar.

De post vaste activa in uitvoering betreft gebouwen en/of machines en installaties bij B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Biegelaar en Jansen B.V., Franken B.V., Hollandse Dagbladcombinatie B.V., De Telegraaf Transport B.V. en Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.

Vlottende activa

Eigen vermogen

Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de balans van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.