" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Voor de algemene grondslagen alsmede voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. De waardering van groepsmaatschappijen geschiedt tegen de nettovermogenswaarde.

FinanciŽle vaste activa

Groepsmaatschappijen met statutaire vestigingsplaats
Deze post omvat de volgende groepsmaatschappijen en de vorderingen op deze groepsmaatschappijen.

 • B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Amsterdam
 • B.V. Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
 • B.V. De Courant Nieuws van de Dag, Amsterdam
 • B.V. Beleggingsmaatschappij Voorburgwal, Amsterdam
 • Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V., Amsterdam
 • B.V. Drukkerij Noordholland, Hoorn
 • B.V. Noorderpers, Hoorn
 • Drukkerij Van Ketel B.V., Schagen
 • Uitgeverij Van Groenigen B.V., Haarlemmermeer
 • B.V. Uitgeverij De Echo, Amsterdam
 • B.V. Reclame ít Gooi, Hilversum
 • Uitgeverij Hoevelaken Beheer B.V., Hoevelaken
 • Uitgeverij Hoevelaken B.V., Hoevelaken
 • Uitgeverij Zeist B.V., Zeist
 • Keistad B.V., Amersfoort
 • Handelspost Arnhem B.V., Arnhem
 • Uitgeversmaatschappij Hollands Noorderkwartier B.V., Amsterdam
 • De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V., Amsterdam
 • De Telegraaf Transport B.V., Amsterdam
 • B.V. Agentenadministratiekantoor ít Gooi, Hilversum
 • Biegelaar en Jansen B.V., Maarssen
 • B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad, Heerlen
 • Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V., Heerlen
 • Eolus B.V., Heerlen
 • Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V., Roermond
 • Reclameverspreidbureau Spiral B.V., Horst
 • De Kempen Pers B.V., Hapert
 • Franken B.V., Deventer
 • Media Groep West B.V., Amsterdam (75%)
 • Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Haarlem
 • Dagbladuitgeverij Damiate B.V., Haarlem
 • Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V., Alkmaar
 • InterHolland Verspreiders B.V., Alkmaar
 • Houdstermaatschappij De Gooi- en Eemlander B.V., Hilversum
 • Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V., Hilversum
 • Exploitatiemaatschappij G en E Vastgoed B.V., Hilversum
 • Goois Weekblad B.V., Hilversum
De jaarrekeningen van deze groepsmaatschappijen zijn begrepen in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.