" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Geconsolideerde kerncijfers

(Bedragen in duizenden guldens, tenzij anders vermeld)