" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Deelnemingen

Wegener Arcade
Het bezit Wegener Arcade N.V. bedraagt per 31 december 1997 7.295.570 certificaten van aandelen van 0,50 nominaal. Per 31 december 1996 bedroeg het bezit 1.459.114 certificaten van nominaal 2,50. In 1997 is het aantal gehouden certificaten niet gewijzigd door aan- of verkopen. Het belang in Wegener Arcade daalde van 21,8% eind 1996 tot 21,3% ultimo 1997 vanwege de uitbreiding van het aandelenkapitaal door Wegener Arcade, onder andere doordat een deel van het dividend in aandelen beschikbaar is gesteld. Het dividend over 1996 ad 3,65 per certificaat van aandelen werd in contanten opgenomen, in totaal 5,3 miljoen en verantwoord onder opbrengst deelnemingen.