WINST- EN VERLIESREKENING

1995

1996

122.946.027 Nettoresultaat deelnemingen 120.002.150

­

21.634.410


Overige nettobaten en -lasten

­

35.400.304

101.311.617

Resultaat ná belastingen 84.601.846
Terug naar inhoud