VOORUITZICHTEN

In de eerste twee maanden van 1997 bleef het concernresultaat achter bij dat van vorig jaar.

Inmiddels is herstel ingetreden. De oorzaak zowel van het achterblijven als van het herstel wordt in belangrijke mate gevonden in het advertentievolume van de dagbladen. Bovendien deed het gemis van TrosKompas/TV-krant zich bij de desbetreffende dochterondernemingen sterk voelen, omdat nog onvoldoende compensatie voor de omzetdaling was gevonden.

Voor geheel 1997 is de ontwikkeling van het advertentievolume van groot belang. Van invloed is eveneens het tot uitdrukking komen in het resultaat van de daling van de inkoopprijs van papier per 1 januari 1997. De algehele loonsverhoging van de Grafi-Media-CAO per 1 februari 1997 was hoger dan begroot.

Het nettoresultaat over 1997 zal gunstig worden beïnvloed doordat het aanloopverlies van SBS6 zal afnemen en de afwikkelingskosten van Sport7 zoveel mogelijk in 1996 zijn verwerkt.

Een beter nettoresultaat over 1997 dan over 1996 ligt derhalve in de lijn der verwachting. Een resultaat als over 1995 is nog niet te verwachten.

Directie

L.G. van Aken
mr. J. Olde Kalter
H. Schor
drs. A.J. Swartjes

Amsterdam, april 1997.


Terug naar inhoud