DE TELEGRAAF TIJDSCHRIFTEN GROEP

Voor De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG) was 1996 een zeer bewogen jaar. Enerzijds doordat de special-interest-bladen per 1 januari aan de groep werden toegevoegd, anderzijds was het bekend worden van het verlies van de exploitatie van TrosKompas en TV-krant met ingang van 1997 een fikse tegenslag. Het exploitatieresultaat van de tijdschriftengroep was hoger dan in 1995 door de positieve bijdrage van de special-interest-bladen en een beter resultaat van de bestaande titels.

Privé

Privé verstevigde zijn marktleiderschap binnen het segment van de entertainment-bladen, ondanks de toegenomen concurrentie. Binnen de hoofdredactie vonden, ten gevolge van het vertrek van de heer H.Th. van der Meijden bij het weekblad, enkele benoemingen plaats. In 1997 bestaat Privé twintig jaar, in dit jaar zal aan de verjonging van het blad grote aandacht worden besteed. Met ingang van 1 januari 1997 is de uitgave van de zogenaamde Vlaamse editie beëindigd. Een heroriëntatie op de Belgische markt vindt plaats.

Special-interest-bladen

In het eerste jaar zijn de glossy-magazines Elegance, Residence en MAN, alsmede de titels Hitkrant, Autovisie en OOR, een waardevolle aanvulling voor de De Telegraaf Tijdschriften Groep gebleken. De integratie van personeel en activiteiten kwam snel op gang. De ondersteunende diensten op het gebied van administratie en de in eigen beheer gedistribueerde losse verkoop wierpen vruchten af. Daarentegen kon de in het eerste halfjaar opgelopen achterstand in advertentie-ontwikkeling daarna niet meer worden goedgemaakt. Autovisie en OOR vierden in 1996 respectievelijk hun 40- en 25-jarig bestaan. In 1997 zullen twee van deze bladen ook technisch in het concern worden vervaardigd.

TrosKompas/TV-krant

TrosKompas en de TV-krant werden in 1996 voor het laatst door De Telegraaf Tijdschriftengroep B.V. geëxploiteerd. Het contract met TROS, de eigenares van de bladen, werd niet verlengd, terwijl aan de overeengekomen nieuwe samenwerking door TROS geen uitvoering werd gegeven. De in Amsterdam voor beide bladen werkenden zijn grotendeels boven de sterkte herplaatst in de Amsterdamse bedrijven.

Sportbladen

Met de twee grootste sportbonden, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), werden in 1996 de bestaande contracten voor meerdere jaren verlengd. Met ingang van 1 januari 1997 wordt, naast Voetbal Magazine, achtmaal per jaar Voetbal Totaal uitgebracht, een blad dat gratis aan alle leden van de KNVB wordt toegestuurd.

Ter wille van de communicatie tussen de KNLTB en zijn leden is besloten met ingang van 1 januari 1997 de verschijningsfrequentie van Tennis Magazine tot twaalf te verhogen en meer aandacht te schenken aan de regio's.

De nieuwe uitgave Volleybal Magazine, in samenwerking met de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) en Top Volleybal Nederland (TVN), kende enerzijds een sterke abonnee-aanwas, maar haalde anderzijds nog geen positief exploitatieresultaat.

Het fitness magazine Body & Beauty kreeg naast de losse verkoop ook de mogelijkheid voor een abonnement en kwam zesmaal (in plaats van viermaal) uit.

Surf Magazine en Hockey Magazine bedienen specifieke doelgroepen. Voor snowboarders verscheen in 1996 tweemaal het blad Deep, als bijlage van Surf Magazine.

Eén van de initiatieven die de tijdschriftengroep als grootste uitgever van sportbladen - onder andere in nauwe samenwerking met NOC*NSF - ontwikkelde, was het rond de Olympische Spelen huis-aan-huis verspreide Olympisch TV Magazine.

Basis Media

Voor de realisatie van gesponsorde magazines speelt Basis Media een actieve rol. Het bestaande pakket werd in 1996 uitgebreid met meerdere nieuwe uitgaven, waaronder Wordt Vervolgd en Collect, in samenwerking met PTT Post Filatelie.


Terug naar inhoud