Kengetallen per balansdatum
Key figures as at the balance sheet date

1971 1976 1981
Eigen vermogen x ƒ 1.000 38.638 99.554 172.857
Eigen vermogen in procenten van het totale vermogen 56,3% 45,5% 50,7%
Verhouding vlottende activa: kortlopende schulden 1,51 : 1 0,92 : 1 1,14 : 1
Verhouding eigen vermogen: vreemd vermogen 1,29 : 1 0,83 : 1 1,03 : 1
Netto-omzet x ƒ 1.000 117.397 315.840 479.176
Cash-flow x ƒ 1.000 9.883 29.983 42.777
Nettowinst x ƒ 1.000 6.164 17.861 18.538
Nettowinstmarge in procenten van de netto-omzet 5,3% 5,7% 3,9%
Gemiddelde netto-omzet per werknemer 82.100 144.000 180.300
Personeel ultimo 1.416 2.235 2.624
Rentabiliteit eigen vermogen 16,0% 17,9% 10,7%
Uitkeringspercentage 32,4% 27,9% 39,1%
Per aandeel van ƒ 0,50 nominaal: (afgerond op hele centen)
Eigen vermogen 0,97 2,19 3,81
Cash-flow 0,25 0,66 0,94
Winst 0,15 0,39 0,41
Dividend 0,05 0,11 0,16
Laagste koers 1,375* 1,83 1,38
Hoogste koers 2,55 1,73

1986 1987 1988 1989
320.016 355.473 401.395 458.676
54,1% 58,2% 61,2% 55,4%
1,18 : 1 1,30 :1 1,31 : 1 1,07 : 1
1,18 : 1 1,39 : 1 1,57 : 1 1,24 : 1
629.018 645.338 709.011 748.088
83.175 87.318 110.298 121.617
47.564 51.002 62.218 75.717
7,6% 7,9% 8,8% 10,1%
240.200 237.300 257.300 270.900
2.868 2.931 2.984 2.990
14,9% 14,3% 15,5% 16,5%
30,0% 31,7% 32,0% 32,9%

6,72 7,13 8,05 8,74
1,75 1,75 2,21 2,32
1,00 1,02 1,25 1,44
0,30** 0,33 0,40** 0,48
7,50 4,99 5,13 9,75
9,50 8,43 9,88 12,49

1990 1991 1992 1993 1994
516.590 563.487 610.755 658.536 722.404
59,6% 63,9% 71,2% 68,2% 69,1%
1,15 :1 1,11 : 1 1,33 : 1 1,43 :1 1,87 : 1
1,47 :1 1,77 : 1 2,48 : 1 2,15 :1 2,23 : 1
774.957 790.058 803.589 1.048.712 1.092.584
126.557 125.657 128.964 172.137 184.581
80.074 72.621 70.057 77.006 91.425
10,3% 9,2% 8,7% 7,3% 8,4%
277.700 277.800 281.900 252.300 266.500
3.067 3.103 3.079 4.573 4.551
15,5% 12,9% 11,5% 11,7% 12,7%
32,1% 35,4% 36,7% 41,9% 35,9%

9,84 10,73 11,63 12,54 13,76
2,41 2,39 2,46 3,28 3,52
1,53 1,38 1,34 1,47 1,74
0,49 0,49 0,49 0,62 0,63
9,63 9,75 10,13 11,50 18,85
13,38 12,94 11,81 19,88 25,06

1995 1996
789.138 767.550 Shareholders' equity x NLG 1,000
70,3% 65,9% Shareholders' equity as a percentage of total assets
2,25 : 1 1,58 :1 Current assets: short term liabilities
2,37 : 1 1,93 : 1 Shareholders' equity: borrowed capital
1.151.505 1.283.228 Net turnover x NLG 1,000
191.785 190.477 Cash flow x NLG 1,000
101.312 84.602 Net profit x NLG 1,000
8,8% 6,6% Net profit margin as a percentage of net turnover
282.000 310.800 Average net turnover per employee
4.528 4.599 Work force at year-end
12,8% 11,0% Return on shareholders' equity
35,0% 42,2% Pay out ratio
Per share of NLG 0.50 par value: (rounded off to full cents)
15,03 14,62 Shareholders' equity
3,65 3,63 Cash flow
1,93 1,61 Profit
0,68 0,68 Dividend
21,50 32,25 Price: low
30,75 42,40 Price: high* Introductieprijs
Introduction price

** Exclusief een bonus van 5% in aandelen ten laste van de overige reserves
Excluding a 5% bonus in shares charged to the other reserves

*** Inclusief jubileumdividend
Including a jubilee dividendTerug naar inhoud