N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Geconsolideerde kerncijfers
(Bedragen in duizenden guldens, tenzij anders vermeld)

1995

1996

1.151.505 Netto-omzet 1.283.228
135.439 Bedrijfsresultaat 143.429
19.263 Financiële baten en lasten ­ 5.579
154.702 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 137.850
53.708 Vennootschapsbelasting (ná aftrek WIR-baat) 51.845
318 Buitengewone baten en lasten, ná belastingen ­ 1.403
101.312


Winst ná belastingen


84.602


65.875
35.437
35,0%

Winstbestemming:
Dotatie overige reserves
Winstuitkering
Uitkeringspercentage


48.902
35.700
42,2%191.785

Cash-flow

190.477ƒ 1,93
ƒ 3,65
ƒ 0,675

Per aandeel van ƒ 0,50:
Winst
Cash-flow
Dividend


ƒ 1,61
ƒ 3,63
ƒ 0,68
4.528 Aantal personeelsleden ultimo 4.599Terug naar inhoud