DEELNEMINGEN

Wegener Arcade

Het bezit Wegener Arcade bedraagt per 31 december 1996 1.459.114 certificaten, zijnde 21,8% van het geplaatste aandelenkapitaal. Per 31 december 1995 bedroeg het bezit 1.435.195 certificaten, een belang van 23,8%.

In 1996 werd het dividend over 1995 deels in certificaten, 23.919 stuks, opgenomen. In contanten bedroeg het ontvangen dividend in 1996 ƒ 358.950.

Er werden in 1996 geen aan- of verkopen van certificaten Wegener Arcade gedaan.


Terug naar inhoud