JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS (na winstverdeling)

31 december 1995

31 december 1996

Vaste activa
14.628.222 Immateriële vaste activa 98.984.980
409.743.477 Materiële vaste activa 458.888.851
76.946.355

Financiële vaste activa 61.417.674


501.318.054

Som der vaste activa

619.291.505


Vlottende activa
34.952.013 Voorraden 27.718.767
125.501.302 Vorderingen 135.231.190
2.517.000 Effecten 2.517.000
458.404.423

Liquide middelen 380.540.586


621.374.738

Som der vlottende activa

546.007.543


276.328.146Kortlopende schulden


345.625.734Uitkomst vlottende activa
345.046.592

min kortlopende schulden 200.381.809

846.364.646

819.673.314--.--


Langlopende schulden


260.000
56.354.694 Voorzieningen 51.863.777
871.978 WIR-egalisatierekening --.--
789.137.974

Eigen vermogen 767.549.537

846.364.646

819.673.314
Terug naar inhoud