KENGETALLEN PER BALANSDATUM


Eigen vermogen x f. 1.000

Eigen vermogen in procenten van het totale vermogen

Verhouding vlottende activa:
kortlopende schulden

Verhouding eigen vermogen:
vreemd vermogen

Netto-omzet x f. 1000
Cash-flow x f. 1000
Nettowinst x f.1000

Nettowinstmarge in procenten van de netto-omzet

Gemiddelde netto-omzet per werknemer
Personeel ultimo

Rentabiliteit eigen vermogen
Uitkeringspercentage

Per aandeel van f. 4,00 nominaal:

Eigen vermogen
Cash-flow
Winst
Dividend

Laagste koers
Hoogste koers
1995
789.138
70,3%


2,25:12,37:1


1.151.505
191.785
101.3128.8%282.000
4.528


12,8%
35,0%
120,25
29,22
15,44
5,40

172,00
246,00
1994
722.404
69,1%


1,87:12,23:1


1.092.584
184.581
91.4258,4%266.500
4.551


12,7%
35,9%
110,08
28,13
13,93
5,00

150,80
200,50
1993
658.536
68,2%


1,43:12,15:1


1.048.712
172.137
77.0067,3%252.300
4.573


11,7%
41,9%
100,35
26,23
11,73
4,92*

92,00
159,00
1992
610.755
71,2%


1,33:12,48:1


803.589
128.964
70.0578,7%281.900
3.079


11,5%
36,7%
93,07
19,65
10,68
3,92

81,00
94,50
1991
563.487
63,9%


1,11:11,77:1


790.058
125.657
72.6219,2%277.800
3.103


12,9%
35,4%
85,87
19,15
11,07
3,92

78,00
103,50

*Inclusief jubileumdividend van f. 1,00.terug naar inhoudsopgave