Gebeurtenissen ná balansdatum

1.
Per 1 januari 1996 zijn de special-interest-bladen Elegance, Hitkrant, OOR, Residence, Autovisie en MAN van Bonaventura B.V. overgenomen. Het nagenoeg geheel uit goodwill bestaande bedrag is begin januari 1996 betaald.

2.
Per 1 januari 1996 is het huis-aan-huisblad De Zaankanter overgenomen. Het aankoopbedrag voor deze activiteit is in januari 1996 betaald.

3.
In februari 1996 zijn de contracten getekend voor de levering van de offset-rotatiepersen in Alkmaar en Heerlen. De bij tekening van het contract te betalen termijn is voldaan, de overige termijnen zullen gedurende de constructieperiode worden betaald.

4.
Per 21 maart 1996 is in hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een 30%-deelneming in het Nederlandse commerciële TV-station SBS6. Het tekenen van het definitieve contract zal in mei 1996 plaatsvinden.

5.
Op 4 april 1996 is een deelneming van 5% genomen in Sport 7, het sportkanaal in oprichting. De betaling heeft in april 1996 plaatsgevonden.

6.
De overdracht van de resterende 25% van het aandelenkapitaal van Handelspost Beheer B.V. heeft in april 1996 plaatsgevonden.

Met bovengenoemde gebeurtenissen was in totaal een bedrag van f. 224 miljoen gemoeid, uit eigen middelen te voldoen.terug naar inhoudsopgave