WINST- EN VERLIESREKENING

BALANS
1994
1995
-

112.032.420


20.607.129
91.425.291
Nettoresultaat deelnemingen

Overige nettobaten en -lasten

Resultaat na belasting
-

122.946.027


21.634.410
101.311.617


terug naar inhoudsopgave