AUDIOVISUELE ACTIVITEITEN


Tot de activiteiten van de audiovisuele groep behoren het lokale radiostation Radio Amsterdam, de kabelkrant KabelNieuws van de Dag en het facilitair bedrijf De Amsterdammer. Daarnaast worden landelijke 06-informatielijnen geëxploiteerd met voornamelijk actuele sportinformatie.

De audiovisuele groep verzorgt ook 06-lijnen ten behoeve van de redactie en de commerciële afdelingen van het dagblad De Telegraaf, voor de activiteiten van De Telegraaf Tijdschriften Groep en De Echo. De audiovisuele groep is ook betrokken bij de commerciële activiteiten van de regionale omroepen Radio Noord-Holland en Omroep Flevoland.

De audiovisuele activiteiten leverden evenmin als in 1994 een bijdrage aan het concernresultaat.

De regionale activiteiten bestonden in 1995 uit de advertentie- exploitatie-overeenkomsten, die de uitgevers hebben gesloten met de regionale omroepen in de provincie waar hun thuismarkt zich bevindt. Door de voorgestelde wijzigingen van de Mediawet zijn de huidige samenwerkingsverbanden tussen de uitgevers en omroepen in de toekomst niet meer toegestaan. Samenwerking zal wel mogelijk zijn indien er sprake is van normaal economisch verkeer tussen uitgevers en omroepen. Overigens ontbreekt het wettelijke kader, waarin regionale omroepen en/of het bedrijfsleven zowel radio als televisie kunnen bedrijven, omdat de politiek hierover nog geen uitspraak heeft gedaan.

Zeker is dat regionale publieke televisie zich op korte termijn zal ontwikkelen. Indien geen overeenstemming tussen de uitgevers en de publieke regionale omroepen wordt bereikt, zullen de uitgevers, verenigd in de vereniging De Nederlandse Dagbladpers, gezamenlijk commerciële regionale en lokale televisie voorbereiden. Dit is relevant voor de tot het concern behorende regionale dagbladen in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Limburg.

Omroep Reclame Nederland C.V. verwerft landelijke reclame-inkomsten voor de regionale omroepen. De participatie hierin zal, zodra de nieuwe Mediawet van kracht is geworden, worden verkocht aan de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). De regionale audiovisuele activiteiten leverden een bescheiden bijdrage aan het concernresultaat.

In 1995 is besloten tot deelneming in A2000, te zamen met Philips, US West en Perscombinatie/Meulenhoff, dat het kabelnet KTA heeft overgenomen van de gemeente Amsterdam. Recente ontwikkelingen zullen er vermoedelijk toe leiden dat niet wordt deelgenomen in de infrastructuur van het kabelnet, maar in de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten. Perscombinatie/Meulenhoff heeft zich uit de samenwerking teruggetrokken.terug naar inhoudsopgave