Verslag over het jaar 1995 van de Stichting Administratiekantoor van de aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

In het jaar 1995 nam het aantal door onze stichting uitgegeven royeerbare certificaten van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf af met 200 certificaten en bedroeg 3.022.867 per 31 december 1995, overeenkomend met een nominaal bedrag van f12.091.468,-.
Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd op 24 mei 1995 in Amsterdam gehouden. Onze stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer H.J.M. van Steijn, heeft gestemd voor de door de raad van commissarissen gedane voorstellen tot goedkeuring van de balans per 31 december 1994, de winst- en verliesrekening over 1994 en tot bepaling van de winstbestemming.

Onze stichting steunde de verlenging van de statutaire bevoegdheden van de prioriteit en de directie van de vennootschap. Ook stemde onze stichting voor de herbenoeming van de heer A.J. van Puijenbroek, lid van de raad van commissarissen, overeenkomstig het voorstel van deze raad.

Stichting Administratiekantoor van aandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

H.J.M. van Steijn, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster, secretaris
M.E. Borrius Broek
A. Harms
G.A. van Hasselt

Amsterdam, april 1996

terug naar inhoudsopgave