N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Geconsolideerde kerncijfers
(Bedragen in duizenden guldens, tenzij anders vermeld)
1994
1995


-
1.092.584

123.786

14.420138.206


46.670


111
Netto-omzet

Bedrijfsresultaat

Financiele baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

Vennootschapsbelasting
(na aftrek WIR-baat)

Buitengewone baten en lasten, na belasting
1.151.505

135.439

19.263154.702


53.708


318

91.425


58.613
32.812
35,9%


184.581

Winst na belasting

Winstbestemming:
Dotatie overige reserves
Winstuitkering
Uitkeringspercentage


Cash-flow

101.312


65.875
35.437
35,0%


191.785


fl. 13,93
fl. 28,13
fl.   5,00

4.551

Per aandeel van fl. 4,00:
Winst
Cash-flow
Dividend

Aantal personeelsleden ultimo


fl. 15,44
fl. 29,22
fl.   5,40

4.528


terug naar inhoudsopgave