" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT=""> Het Jaar 1997

VOELHORENS De discussie over zin en onzin van het stierenvechten zullen we niet oprakelen, maar dat deze vorm van vrijetijdsbesteding spectaculaire plaatjes kan opleveren is een feit. De stieren leggen het doorgaans af, al kunnen ze van tijd tot tijd een tikje teruggeven. Dan gaat een toreador op de horens en is het, als het meezit tenminste, 'happy landings'.