" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT=""> Het Jaar 1997

TUNNELBOOR. Nederland is een nieuwe techniek rijker. Werd eerst aangenomen dat het ondergronds boren in de slappe veengrond in het westen van ons land onmogelijk was, nu is gebleken dat het wel kan. Op 14 november kwam de boorkop onder de Oude Maas vandaan. In de enorme molengang zal de tweede Heinenoordtunnel worden aangelegd.


Foto: I. Van Beek/WFA