" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT=""> Het Jaar 1997

HONGKONG. De Chinezen beschouwden het als een groot onrecht dat nu na jaren eindelijk ongedaan is gemaakt. De Engelsen leken nu pas te beseffen dat ze Hongkong waren kwijtgeraakt. De laatste gouverneur van Hongkong, Chris Patten, begon in de maanden voor de overdracht van de kolonie nog een campagne voor democratie en mensenrechten. De Chinezen glimlachten minzaam en stuurden 4000 soldaten die op avond van de overdracht op 6 januari de schatrijke eilandengroep binnenmarcheerden. Patten was in tranen toen voor het laatst het Engelse volkslied klonk en de vlag van de Chinese volksrepubliek in top ging.
Foto: Jones/Rex/RBP/WFA
Lees het complete verhaal in De Telegraaf-i van 1 juli 1997