" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Verzekerde vermogensopbouw met saldolijfrente
Eerder met pensioen via
verhoging van hypotheek

door PETER VAN DER TUIN

De VUT gaat verdwijnen. Het opbouwen van een vervangend pre-pensioen kost veel en levert netto meestal niet erg veel op. Wie toch eerder wil ophouden met werken en ook een eigen huis met hypotheek heeft, kan dat eerder stoppen met werken op een veel handiger manier financieren, zelfs zonder te beleggen in aandelen.

Vooral de laatste jaren is de waarde van de eigen woningen flink gestegen, zodat vrijwel ieder huis inmiddels meer waard is dan het bedrag van de hypotheek. "Onze schatting is dat ieder huis in Nederland een gemiddelde overwaarde van ƒ100.000 heeft en daar kun je mooi gebruik van maken", zegt Dick Schrieken, oprichter en directeur van Alpha Hypotheken. Met 11 vestigingen is deze keten van hypotheekadviseurs een van de grootste in de Randstad.

Wie eerder wil stoppen met werken moet zorgen dat hij een bedrag ter beschikking heeft op het moment dat hij stopt. Dat bedrag kan gespaard worden door nu al de hypotheek te verhogen. De overwaarde, die nu renteloos in de stenen van het huis zit, gaat dan bijdragen aan de eigen vermogensvorming. In de loop der jaren groeit dat bedrag dan (hopelijk) flink aan zodat op het gewenste tijdstip voldoende geld aanwezig is om op te houden met werken.

Overwaarde
Schrieken geeft een voorbeeld: "Stel iemand is nu 35 jaar. De overwaarde van zijn huis is ƒ200.000 en daarmee verhoogt hij zijn hypotheek. Die verhoging kan zo geregeld worden dat hij aflossingsvrij is. Hij betaalt dan alleen maar rente, dus op dit moment ongeveer 6%. Dat betekent dat hij per jaar ƒ12.000 extra moet betalen aan rente, maar die is aftrekbaar. Het komt er op neer dat hij dan netto maar ƒ6000 extra hoeft te betalen ofwel ƒ500 per maand. De ƒ200.000, die de verhoging van de hypotheek heeft opgeleverd, kan je beleggen in aandelen of je kan kiezen voor een saldolijfrente. Dat laatste is een uiterst zekere, maar bij het grote publiek nauwelijks bekende, beleggingsmethode."

De meeste Nederlanders kiezen nu, vanwege de goede gang van zaken op de effectenbeurzen, voor belegging in aandelen. Dat kan een beleggingsfonds zijn, een clickfonds, een zelf samengestelde portefeuille enzovoort. Op den duur (en een hypotheek loopt meestal nog lang) levert belegging in aandelen veel meer op dan belegging in vastrentende waarden als spaarbankboekjes of obligaties. Maar veel Nederlanders worden onrustig bij het idee dat een beurs ook wel eens fors naar beneden kan gaan.

"Juist voor die mensen is de saldolijfrente er een goed alternatief. De verkregen ƒ200.000 worden dan gestort bij een verzekeraar als een soort koopsompolis. Die verzekeraar belegt in guldens (en straks euro's) met een vaste rente. Meestal komt daar per jaar nog een bedrag bij aan winstdeling. Zo kan men precies uitrekenen wat er voor bedrag bij elkaar is gespaard aan het einde van de rit, zeg op het 60ste jaar. Dat sparen is netto, dus onbelast en dat gaat dus relatief snel. Ik denk dat die man van 35 op zijn 60ste rond de ƒ550.000 heeft en met winstdeling tegen de ƒ800.000."

Onbelast
Het bijzondere van deze saldolijfrente is dat de uitkering voor het saldo van het gestorte bedrag onbelast is, de ƒ200.000 dus. Men krijgt dan als het ware gewoon het eigen geld terug, waardoor je bijvoorbeeld vijf jaar achtereen ƒ40.000 netto kan laten uitkeren. Dat is ongeveer hetzelfde als een bruto uitkering van ca. ƒ80.000 bruto per jaar. Alleen datgene wat meer wordt uitgekeerd dan die ƒ200.000 is belast.

"Dat meerdere kan echter worden uitgekeerd aan iemand die in een laag tarief valt", legt Schrieken uit. "Stel dat onze man getrouwd is en zijn echtgenote niet werkt, dan laat je de uitkering geven aan de echtgenote en die betaalt dus heel weinig belasting. Is de man nog geen 65 maar de echtgenote wel, dan betaalt die echtgenote helemaal zeer weinig belasting, namelijk slechts 19,85%. Zo valt er van alles fiscaal prettig te regelen en men slaapt altijd lekker, wat er ook met de effectenbeurzen gebeurt."

Voordeel drie is dat deze saldolijfrente altijd tussentijds kan worden afgekocht, wat ook een prettig gevoel geeft.