" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Soms is de adviseur 't best af...

door HANS BROEREN

Met een hypotheekrente die op een historisch laagtepunt is aangekomen, is het een aangename bezigheid om huizen en flats te verkopen en daarbij een gunstige hypotheeklening te adviseren. Met het hypothecair financieren van koopwoningen groeien de bomen niet tot in de hemel en blijft behoedzaamheid geboden. Zelfs in deze gunstige periode blijken er mensen te zijn die hun hypotheeklening niet meer kunnen betalen.

Bij de aankoop van een huis of appartement nemen ongeveer 70 procent van alle kopers een hypotheeklening, blijkbaar hebben die andere 30 procent geld genoeg! Bij de beoordeling van een hypotheekbank of u in aanmerking komt voor een hypotheeklening kijkt de bank naar uw inkomen(s) en naar de waarde van het onderpand, namelijk de woning.

In de praktijk gebruikt men weleens de vuistregel dat bij deze lage rentestand u viermaal uw inkomen in de vorm van een hypotheeklening kunt lenen, uiteraard als de gekochte woning voldoende waarde heeft. Het inkomen van de werkende partner kan men in deze berekening meenemen. Als deze partner tenminste het plan heeft om voor langere duur te blijven werken.

In deze benadering zit een knelpunt als u uw volledige inkomen(s) benut om een huis of flat te kopen. Bij twijfel hierover is het dan beter om enige financiële armslag over te houden. Deze financiële bestedingsruimte komt u ook van pas als de rente onverhoopt zou stijgen, hetgeen overigens niet in de verwachtingen ligt.

Om de waarde van het onderpand te weten te komen, laat de (hypotheek-) bank of levensverzekeringsmaatschappij een makelaar-taxateur een taxatierapport van de woning opstellen. Het is belangrijk dat deze taxatie onafhankelijk staat van de koopprijs. Is de getaxeerde verkoopwaarde gelijk aan uw koopprijs, dan moet u dat zien als een toeval. Is de getaxeerde waarde hoger dan de koopprijs, dan heeft u scherp gekocht, maar is deze lager dan dient dit een waarschuwing voor u te zijn. Taxateurs die in hun taxatierapport de waarde opschrijven die de opdrachtgever wil zien, zijn hun beroep onwaardig en leveren een gevaar op voor de aspirant-kopers in het bijzonder en de onroerendgoedmarkt in het algemeen.

Bij het zoeken van een passende hypotheeklening kunt u het best terecht bij een onafhankelijke hypotheekadviseur, die voor u het beste hypotheekproduct van alle aanbiedende banken, levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen uitzoekt. Men hoede zich voor hypotheekadviseurs die u een hypotheekofferte aanbevelen waaraan zijzelf het meest verdienen.

Verlengt u een hypotheeklening, let u dan op de waardestijging van uw koophuis of -flat, want uw onderpand kan nu aanleiding geven tot een lager rentetarief dan de bank u bij aanvang van de lening berekende. Bankiers hebben soms (!) de neiging dit voordeel voor u over het hoofd te zien...