" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Aftrek hypotheekrente
nog heilig voor politiek

Van onze parlementaire redactie

De belastingaftrek van de hypotheekrente wordt in politiek Den Haag nog steeds gezien als een van de heilige huisjes. Er over praten ligt politiek zeer gevoelig, laat staan het voorstellen van een beperking van de aftrek.

De lijsttrekkers van de vier grote partijen PvdA, CDA, VVD en D66 hebben allemaal aangegeven dat de aftrek voor het eigen huis in ieder geval ook de komende vier jaar in tact zal blijven.

Enige dissonant vormde onlangs een uitspraak van het PvdA-congres, die pleitte voor een aftopping van de aftrek. PvdA-premier Kok legde dit voorstel echter direct naast zich neer.

De belofte van de grote partijen betekent echter niet dat huizenbezitters over enkele jaren nog net zo veel geld van de fiscus terugkrijgen als op dit moment. Naar verwachting zal het volgende kabinet immers beslissen over een totale hervorming van het Nederlandse belastingstelsel.

Hoewel de hypotheekrente over het eigen huis volgens de belastingplannen van minister Zalm (Financiën) en diens staatssecretaris Vermeend gewoon aftrekbaar blijft, zal dit vrijwel zeker tegen flink lagere tarieven gebeuren.

Zo dalen de huidige belastingtarieven van 50 en 60 procent in de meest vergaande ideeën van Zalm en Vermeend tot respectievelijk 35 en 50 procent. Iemand die op dit moment in het 50%-tarief valt en jaarlijks 20.000 gulden aan hypotheekrente aftrekt heeft op dit moment een belastingvoordeel van 10.000 gulden.

Indien deze persoon echter straks in het lagere 35%-tarief valt wordt niet alleen veel minder belasting over het inkomen betaald, maar valt de teruggave van de hypotheekrente met 7.000 gulden ook duidelijk lager uit. Netto dus een verschil van 3.000 gulden per jaar.

Bijkomend voordeel is wel dat de bijtelling van het huurwaardeforfait voortaan ook lager belast wordt.

Voor personen met een tweede huis zien de belastingplannen voor de volgende eeuw er minder gunstig uit. Als het aan het huidige kabinet ligt verdwijnt de hypotheekrenteaftrek hier, waardoor uiteraard ook het huurwaardeforfait vervalt.

Personen die hun tweede huis geheel of gedeeltelijk 'vrij' hebben kunnen daarnaast te maken krijgen met de nieuwe 'vermogensrendementsbelasting', de beoogde opvolger van de vermogensbelasting.