&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">


OKTOBER


Nederland vecht weer tegen water

MEPPEL - Jachtopziener Aalpoel uit Voorst probeert op ongewone wijze een haas te vangen om het dier van de verdrinkingsdood te redden. Ondanks vluchtpogingen belandt het angstige dier uiteindelijk in zijn schepnet.

Het tafereel schetst slechts één van de vele zorgen die ons land tijdens de wateroverlast bezighouden. Grote delen van Nederland staan blank als gevolg van wekenlang, vrijwel onophoudelijk noodweer.

Hoewel vele duizenden dorpelingen en stedelingen de handen ineenslaan en met zandzakken en machines de klassieke strijd tegen het wassende water aangaan, is de schade enorm. Rivieren treden buiten hun oevers, boerderijen worden ontruimd, huizen staan onder water en vele dieren sterven.

Om zoveel mogelijk wild te redden, zijn talloze jagers, jachtopzieners en militairen van de Nationale Reserve in touw. Zo worden uit overstroomde weilanden in de omgeving van Meppel honderd hazen gered. De dieren worden weer losgelaten op een hogergelegen stuk land. Reservisten bewaken afgesloten dijkwegen om te voorkomen dat ramptoeristen het daarnaartoe gevluchte wild lastigvallen.

De in waadpakken gestoken jagers vangen de hazen door ze het water in te jagen. De dieren kunnen weliswaar goed zwemmen, maar niet snel genoeg om aan de mensen te ontsnappen. Hazen die tot op het bot nat zijn, leggen bijna altijd het loodje. Ook de stress kan dodelijk zijn.HET JAAR 1998

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni


Juli Augustus September Oktober November December

Sportjaar 1998

Spraakwater 1998

Overleden in 1998

© 1998 De Telegraaf-i / Dagblad De Telegraaf