&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">


MAART


Groen licht voor euro

BRUSSEL/FRANKFURT - De Europese Commissie en het Europees Monetair Instituut (EMI, de voorloper van de Europese Centrale Bank) komen tot de conclusie dat de muntunie per 1 januari 1999 van start kan gaan met elf Europese landen. Met deze aanbevelingen is de race naar de 'euro' gelopen. De Europese regeringsleiders nemen begin mei het besluit dan ook unaniem over.

De Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt gevormd door de volgende elf landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Italië, België, Luxemburg, Ierland en Finland. Pas in het jaar 2002 verdwijnt de gulden en komen er euro-biljetten en euromunten in de portemonnee. Al vanaf 1 januari 1999 kan giraal met de euro worden betaald. Een betaling via de bank kan dan in euro's.

De Commissie verwacht dat de invoering van de euro het economisch klimaat zal verbeteren en zal leiden tot meer werkgelegenheid. Maar vooral het EMI onder leiding van dr. W.F. Duisenberg hamert erop dat de landen die worden toegelaten tot de EMU moeten vasthouden aan een strikt begrotingsbeleid, met name met het oog op de hoge staatsschulden. Ook Nederland dient om die reden het begrotingstekort 'substantieel' terug te dringen.

De gemiddelde staatsschuld van de elf deelnemers is in 1997 gezakt tot 72,1% van het bruto binnenlands product, terwijl de EMU-norm op 60 procent ligt. Het EMI verwacht dat Nederland in 2002 de schuldnorm zal halen. Voorwaarde is wel dat Den Haag slaagt in zijn opzet om het begrotingstekort te verlagen tot 1,6% en een sluitende begroting presenteert.

In het 'mandje' van Europese valuta, het EMS, mogen de wisselkoersen maar 15% van elkaar afwijken. Het wordt door de Commissie gezien als de leerschool om met stabiele valuta de EMU binnen te gaan. De Commissie wil dan ook dat nieuwe deelnemers eerst twee jaar in het EMS meedraaien.HET JAAR 1998

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni


Juli Augustus September Oktober November December

Sportjaar 1998

Spraakwater 1998

Overleden in 1998

© 1998 De Telegraaf-i / Dagblad De Telegraaf