&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">


MEI


Indonesië staat in brand
Doek valt na 32 jaar voor Soeharto

JAKARTA - President Soeharto van Indonesië moet het veld ruimen na bloedige rellen, die naar schatting aan bijna 1200 mensen het leven kosten. Hij draagt de scepter over aan vice-president Habibie.

Indonesië gaat gebukt onder de ergste economische crisis in dertig jaar. Boze studenten demonstreren maandenlang, verspreid over het hele land, voor politieke en economische hervormingen. Zij eisen het aftreden van president Soeharto. Tijdens onlusten vallen tientallen gewonden.

In brede kring wordt de corruptie en vriendjespolitiek binnen het Indonesische machtscentrum aangeduid als mede-oorzaak van de economische neergang. De 76-jarige Soeharto, die al 32 jaar met ijzeren vuist regeert, boort na topberaad met politieke en militaire leiders de hoop op democratische veranderingen de grond in. Verbazing alom wanneer Soeharto enkele dagen later verklaart toch tot hervormingen bereid te zijn.

De studenten nemen daar geen genoegen mee. Nieuwe onlusten breken uit wanneer de regering aankondigt de benzine-, elektriciteits- en openbaar-vervoerprijzen drastisch te verhogen. Dit is het gevolg van het afschaffen van overheidssubsidies, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft geëist. Het IMF zet prompt de geldkraan weer open; Indonesië wordt miljarden guldens aan krediet in het vooruitzicht gesteld.HET JAAR 1998

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni


Juli Augustus September Oktober November December

Sportjaar 1998

Spraakwater 1998

Overleden in 1998

© 1998 De Telegraaf-i / Dagblad De Telegraaf