&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">


JULI


Goedkeuring nieuw belastingstelsel

DEN HAAG - De Tweede Kamer gaat akkoord met een ingrijpende herziening van ons belastingstelsel. In 2001 wordt een compleet nieuw stelsel ingevoerd. Door een forse verlaging van de tarieven levert dit veel Nederlanders een koopkrachtverbetering op van 1% tot 4%.

De eerste belastingschijf van 36.3% wordt in tweeën geknipt in een schijf van 32% en 36%. De tweede belastingschijf van 50% wordt fors verlaagd tot 42%. Het hoogste tarief van 60% over inkomsten boven ƒ100.000 daalt tot 52%.

Het nieuwe stelsel wordt gefinancierd door een reservering van ƒ5 miljard en ƒ10 miljard wordt binnengehaald door het schrappen van een aantal aftrekposten, stijging van het btw-tarief en verdubbeling van de ecotax.

Het nieuwe stelsel betekent de nekslag voor allerlei slimme beleggingsproducten, zoals groei- en clickfondsen, de hausse aan lijfrentepolissen en andere fiscale foefjes. Oorzaak is de nieuwe heffing van 1,2% op vermogen in plaats van de vermogensbelasting, terwijl ook rente- en dividendinkomsten niet meer apart zullen worden belast.

Onduidelijk bestaat er of de belofte van koopkrachtverbetering voor iedereen opgaat. Het nieuwe fiscale stelsel dupeert huishoudens met middeninkomens (ƒ50.000 tot ƒ75.000 per jaar) en 65-plussers met alleen aow of een klein aanvullend pensioen.

Dat blijkt uit gedetailleerde berekeningen van de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP). Deze inkomensgroepen gaan er veel minder op vooruit en komen soms zelfs op minder uit. Volgens de MHP heeft Paars II de gevolgen van de verhoging van de btw op consumentenproducten en de verdubbeling van de belasting op energieverbuik (ecotax) onderbelicht.HET JAAR 1998

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni


Juli Augustus September Oktober November December

Sportjaar 1998

Spraakwater 1998

Overleden in 1998

© 1998 De Telegraaf-i / Dagblad De Telegraaf