&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">


JULI


Nederland met Wim Kok 21ste eeuw in

DEN HAAG - Na 89 dagen is het zover: Paars II kan aan de slag. Het nieuwe kabinet bestaande uit 6 PvdA-ministers, 6 VVD-ministers en 3 D66-ministers staat onder leiding van Wim Kok. De 59-jarige timmermanszoon uit Bergambacht leidt Nederland de 21ste eeuw in.

Kok ziet het als een van de grootste uitdagingen in zijn carrière om het tweede paarse kabinet de komende vier jaar stevig in het zadel te houden. Hij wil breken met de gewoonte dat een tweede kabinet met dezelfde politieke samenstelling vrijwel nooit de eindstreep haalt.

"Je moet op scherp blijven staan. Zelfvoldaanheid is niet goed", constateert hij nuchter. "Als de ploeg qua instelling deugt, dan slagen we. Het is cruciaal of de nieuwe bewindslieden bereid zijn te luisteren naar argumenten van anderen."

De formatie komt op het eind nog onder zware druk te staan door onenigheid over het aantal ministersposten. PvdA en D66 willen dat er een extra minister komt voor Grote Steden en Minderhedenbeleid. VVD-leider Bolkestein weigert in eerste instantie hieraan mee te werken. Na een weekeinde crisisberaad gaat de VVD alsnog akkoord met 15 ministers en 14 staatssecretarissen.

Vooral de benoeming van de Rotterdamse burgemeester Bram Peper tot minister van Binnenlandse Zaken slaat in als een bom. De eerste burger ontkent een paar dagen ervoor nog dat hij in de race is voor een ministerschap. Bovendien moet hij als minister zijn eigen opvolger in Rotterdam voordragen bij de Koningin. Ook moet hij voor een oplossing vinden voor de affaire-Brinkman. Peper dreef het conflict met de door hem persoonlijk aangetrokken oud-hoofdcommissaris op de spits door zijn ontslagprocedure in gang te zetten.

Ook veel aandacht trekt de overstap van Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking naar VROM. Met twaalf jaar achter zijn kiezen als minister op Ontwikkelingssamenwerking mag het 'linkse geweten van de PvdA' nu zijn licht laten schijnen op het terrein van ruimtelijke ordening en milieu.

Paars II kent maar drie 'zittenblijvers' onder de ministers. Naast Kok (Algemene Zaken) komen alleen Zalm en Borst terug op hun oude stek. Dit verbaast niemand, want beiden zijn goede vakministers. Gerrit Zalm had de afgelopen jaren weliswaar het economische tij mee, maar gaf zijn visitekaartje af door via een ijzeren discipline in kabinet het begrotingstekort en de staatsschuld fors terug te dringen.

Els Borst had het vaak met de Tweede Kamer aan de stok, maar dwong keer op keer respect af in het roerige veld van de gezondheidszorg. De rol als lijsttrekker was voor de 'grand old lady' een ongelukkige episode in haar politieke carrière. De eerste vrouwelijke informateur uit de geschiedenis is tevens, samen met Annemarie Jorritsma (Economische Zaken), de eerste vrouwelijke vice-premier.

De 89 dagen die Kok voor de formatie van Paars II nodig heeft gehad, is nog lang geen record. Sinds de oorlog duurden vijf formaties langer. In 1994 nam de vorming van het eerste paarse kabinet 111 dagen in beslag.

De langste naoorlogse formatie was die van het kabinet Van Agt I (CDA/VVD). Deze nam maar liefst 208 dagen in beslag, nadat in eerste instantie vruchteloos was aangestuurd op een tweede kabinet-Den Uyl.

Koks voorganger Ruud Lubbers was sneller. Voor het formeren van zijn drie kabinetten in 1982, 1986 en 1989 had hij respectievelijk 57, 54 en 62 dagen nodig.HET JAAR 1998

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni


Juli Augustus September Oktober November December

Sportjaar 1998

Spraakwater 1998

Overleden in 1998

© 1998 De Telegraaf-i / Dagblad De Telegraaf