&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">


JANUARI


Zware rellen Groningen monden uit in Justitiecrisis

DEN HAAG - Het nieuwsjaar begint in Groningen. In de Oosterparkbuurt breken in de nacht van 30 op 31 december rellen uit. Tientallen jongeren plunderen woningen, zagen bomen om en bedreigen buurtbewoners. Huisraad wordt op straat in brand gestoken of voor barricades gebruikt. Bewoners die in paniek de politie bellen krijgen nul op het rekest. De mobiele eenheid grijpt pas na vier uur in. De raddraaiers zijn dan al allang verdwenen.

Vooral in de Goudenregenstraat en de Laurierstraat lijkt het alsof er een burgeroorlog heeft plaatsgehad. De woede van de bewoners over het late politie-optreden slaat over op het hele land. De publieke opinie is vernietigend over het falen van de Groningse autoriteiten, met name dat van burgemeester Hans Ouwerkerk en korpschef Jaap Veenstra.

Een eigen onderzoek van gemeente en politie naar het falen wordt al snel ingehaald door een vernietigend rapport van het adviesbureau Bakkenist dat voortijdig uitlekt. Het rapport, dat is opgesteld naar aanleiding van de arrestatie van politiechef Lancee op Schiermonnikoog die ten onrechte door zijn dochter van incest werd beschuldigd, kraakt het functioneren van de politie- en justitietop in de Martinistad. Veenstra, die Ouwerkerk verwijt dat deze hem in de nacht van de rellen niet heeft gebeld, trekt zijn conclusies en neemt ontslag. Veenstra voelt zich zondebok en verraden door Ouwerkerk. De in het rapport ook zwaar bekritiseerde hoofdofficier van justitie Daverschot blijft gewoon zitten.

De rellen in Groningen blijken een lange staart te hebben en leiden tot een machtscrisis in de top van het ministerie van Justitie. Opnieuw een deuk in het imago van Winnie Sorgdrager

Ouwerkerk, die de avond en nacht van de rellen geen tijd heeft omdat hij aan zijn nieuwjaarsspeech werkt, eist het vertrouwen van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Hij noemt het "onbestaanbaar dat het schild van veiligheid" dat de overheid moet bieden afwezig is geweest en betuigt meermalen zijn spijt. Eind januari valt toch het doek voor de burgemeester. Slechts een kleine meerderheid van de raad steunt hem. Zwaar aangeslagen houdt Ouwerkerk de eer aan zichzelf en stapt op.

De gezagscrisis in Groningen leidt onverwacht ook tot een crisis tussen minister Sorgdrager (Justitie) en het college van procureurs-generaal. De procureur-generaal Dato Steenhuis (ressort Leeuwarden) raakt in opspraak vanwege een niet aan Sorgdrager gemeld bijbaantje bij Bakkenist. Sorgdrager neemt het hoog op: "Ik wist niet wat ik hoorde. De oren vielen van mijn hoofd. Het is zeer ernstig. "

Politiek Den Haag reageert verbijsterd op deze "schijn van belangenverstrengeling". Ook bij de objectiviteit en het uitlekken van het rapport-Bakkenist worden vraagtekens gezet. Steenhuis ontkent dat hij bemoeienis heeft gehad met het rapport en zegt dat hij niets onoirbaars heeft gedaan.

Na een rapport over de loyaliteitscrisis in de justitietop van oud-Kamervoorzitter Dick Dolman, dat zeer kritisch is over de rol van Steenhuis, slaat de vlam in de pan. Steenhuis dreigt op 22 januari met een kort geding als publicatie van het rapport niet met een dag wordt uitgesteld. Het college van procureurs-generaal verbindt onder leiding van super-pg Docters van Leeuwen zijn lot aan dat van Steenhuis. Al snel wordt gesproken over 'muiterij op Justitie'. Premier Kok noemt het "kinderachtig gedrag van de crème de la crème van de rechtsstaat".

De affaire spitst zich daarna toe op de breuk tussen Sorgdrager en Docters van Leeuwen. Lijmpogingen achter de schermen halen niets uit. Er is bovendien ook veel kritiek op het functioneren van Sorgdrager. De Tweede Kamer steunt de minister uiteindelijk bij haar voorstel de super-pg zonder gouden handdruk eervol te ontslaan en Steenhuis over te plaatsen naar het ressort Arnhem als 'waarnemend' procureur-generaal. Steenhuis moet al zijn bijbanen opgeven. Ook enkele topambtenaren op het ministerie moeten het veld ruimen. Het imago van Sorgdrager loopt echter, na eerdere problemen door de IRT-affaire en de zaak-Lancee, opnieuw een flinke deuk op.HET JAAR 1998

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni


Juli Augustus September Oktober November December

Sportjaar 1998

Spraakwater 1998

Overleden in 1998

© 1998 De Telegraaf-i / Dagblad De Telegraaf