&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">


FEBRUARI


Oorlog in Golf dreigt opnieuw

BAGDAD - Saddam Hoessein zorgt opnieuw voor een internationale crisis. Na de Golfoorlog, die in 1991 uitbrak toen Irak Koeweit binnenviel, brengt Hoessein de wereldgemeenschap weer in rep en roer.

Een team van de Verenigde Naties, dat onder leiding van Scott Ritter wapeninspecties zou uitvoeren, ondervindt louter tegenwerking omdat Ritter een spion voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zou zijn. De inspecteurs krijgen geen toegang tot Saddams paleizen. Op die manier wil Irak voorkomen dat de voorraad biologische en chemische wapens, die omvangrijk zou zijn, wordt onthuld. Het VN-team wordt daarop teruggetrokken.

De spanning loopt hoog op. Al snel dreigen de Verenigde Staten te zullen ingrijpen, desnoods alleen. Groot-Brittannië is solidair en stuurt een vliegdekschip naar de Perzische Golf. Met name Rusland, China en Frankrijk achten militaire actie echter onaanvaardbaar. Ook tijdens een reis door het Midden-Oosten stuit Amerikaans minister Madeleine Albright (Buitenlandse Zaken) op grote weerstand.

Hoewel een diplomatiek offensief de lont uit het kruitvat moet halen, gelooft eigenlijk niemand in een oplossing. In Irak wordt de bevolking al gemobiliseerd; honderdduizenden inwoners geven gehoor aan de oproep om een militaire spoedcursus te volgen. Israël, met de Iraakse Scud-aanvallen in '91 nog vers in het geheugen, wordt in staat van paraatheid gebracht. Een gewapend conflict lijkt onvermijdelijk.

Het militaire net rond Saddam sluit zich als hij weigert VN-inspecteurs hun werk te laten doen. Amerikaanse soldaten brengen Harm anti-radar-raketten in stelling aan boorde van de USS Indepence Sunday.

Amerikaanse oorlogsbodems stomen op naar de Perzische Golf. Ook Nederland doet een duit in het zakje door het marinefregat Hr.Ms. Abraham van der Hulst te sturen.

Alle ogen zijn gericht op secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties. Deze reist naar Bagdad met een Frans plan, waarin wordt voorgesteld de VN-inspecteurs onder begeleiding van diplomaten ongelimiteerd toegang tot de paleizen te verschaffen. Daarnaast belooft Annan binnen de Veiligheidsraad zijn best te zullen doen om de economische sancties tegen Irak op te heffen.

Saddam gaat hiermee akkoord. Hoewel de VS zich in eerste instantie voorzichtig opstelt, is de opluchting in de wereld groot.HET JAAR 1998

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni


Juli Augustus September Oktober November December

Sportjaar 1998

Spraakwater 1998

Overleden in 1998

© 1998 De Telegraaf-i / Dagblad De Telegraaf