&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">


DECEMBER


Hongerstaking witte illegalen

DEN HAAG - Een groep van 130 zogenoemde witte illegalen gaat in de Agneskerk in hongerstaking uit protest tegen hun uitwijzing.

Mensen die zonder verblijfsvergunning zes jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewerkt, en dus ook al die tijd belasting hebben afgedragen worden 'gewit'.

De groep hongerstakers meent ten onrechte buiten de boot te vallen. Een van hen heeft 30 jaar seizoenswerk in Nederland gedaan maar komt daardoor niet aan de vereiste 6 jaar aan een stuk. Een ander komt 3 dagen tekort.

Na 14 dagen beeïndigen zij de hongerstaking. Staatssecretaris Cohen (Justitie) geeft hen de toezegging dat ze tot 1 februari mogen blijven. In de tussentijd zal hij alle gevallen opnieuw beoordelen.

Een uitgelekte nota van de Immigratie- en Naturalisatiedienst geeft hen echter weinig kans. Volgens de IND-gegevens zijn in de onderzochte dossiers geen schrijnende gevallen te vinden die een uitzondering op de uitzettingsregels rechtvaardigen.HET JAAR 1998

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni


Juli Augustus September Oktober November December

Sportjaar 1998

Spraakwater 1998

Overleden in 1998

© 1998 De Telegraaf-i / Dagblad De Telegraaf