" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
3 januari 1997
Zeg het in het Fries!

Van onze speciale verslaggevers

LEEUWARDEN, vrijdag - Als morgen naar verwachting rond de anderhalf miljoen mensen op de been zullen zijn om de Elfstedentocht te volgen, dient zich voor het merendeel een probleem aan: de Friese taal. Speciaal voor deze Friese 'analfabeten' heeft deze krant een aantal woorden, zinnen en uitspraken op een rijtje gezet, waardoor u morgen niet met uw mond vol tanden zult staan op de bevroren Friese wateren.

Wilt u langzaam spreken? Ik kom uit Holland.
Wolle jo stadich prate? Ik kom ut Hollân.

Ik ga de Elfstedentocht rijden.
Ik sil de Alvestêdentocht ride.

O, ik dacht dat u Fries praatte.
Hea, my tocht, jo prate Frysk.

U mag ook wel Hollands tegen mij praten.
Jo meie tsjin my ek wol Hollânsk prate.

Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindelopen,
Bolsward, Workum, Harlingen, Franeker, Dokkum.
Ljouwer, Snits, Drylts, Sleat, Starum, Hylpen, Boalsert,
Warkum, Harns, Frentsjer, Dokkum.

Dag mevrouw, ik heet...
Goedei mefrou, ik hjit fan...

Oh jee, ik ben mijn schaatsen vergeten.
Och heden, ik haw myn redens fergetten.

Is dit nu erwtensoep?
Is dit no snert?

Gezellig he?
Smûk net?

Schenkt u nog maar eens in.
Skinke jo my noch mar ris yn.

Gaat u ook schaatsen?
Sille jo ek reedride?

Waarom lacht u zo hard?
Wêrom laitsje jo sa lûd?

Hebben we wind mee?
Hawwe wy foar de wyn?

Moet je hier klunen?
Moatst hjir klune?

Kunt u iets langzamer schaatsen, mevrouw.
Kinne jo net wat stadiger ride, mefrou?

Mag ik een biertje/Beerenburger?
Mei ik in pilske/Bearenburchje?

Een beetje meer naar rechts/links/omhoog/omlaag.
In bytjse mear nei rjochts/lofts/omheech/neu ûndereb.

Heeft u iets tegen blaren/bevriezingen/
ontstekingen/snijwonden en brandwonden.
Hwwe jo eat dat helpt tsin blieren/befriezings
/ûntstekings/snywûnen en branwûnen.

Mag ik die teen meenemen?
Mei ik dy tean meinimme?

Goedemorgen/goedenavond.
Goemoarn/goejûn.

Rayon-hoofd? Nou en!
Rayon-haad? Nou en!

Ik geloof dat ik Fries versta.
Ik leau dat ik Frysk ferstean.