" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
3 januari 1997
Het gebeurt in de Frieslandhal

Van een onzer verslaggevers

LEEUWARDEN, vrijdag - Enkele uren na de bekendmaking van de Elfstedentocht-datum was het gistermiddag in de Frieslandhal te Leeuwarden een drukte van belang.

Midden in de enorme hal, een paar voetbalvelden groot, zit een twintigtal vrijwilligers van een uitzendbureau te verkleumen achter in een carrévorm opgestelde tafels. Zij vormen het Bureau Huisvesting dat onderdak zal regelen voor schaatsers die daar behoefte aan hebben. Op verzoek van een televisieprogramma doen de vrijwilligers even net alsof hun telefoons roodgloeiend staan, terwijl de toestellen nog niet zijn aangesloten.

Even later is dat wel het geval. De in rode bodywarmers gestoken telefonisten noteren ijverig de gegevens van Friezen die slaapplaatsen aanbieden voor de schaatsers. Namens het Fries Bureau voor Toerisme leidt Jacques van den Bosch het Bureau Huisvesting van de Elfstedentocht. Hij hoopt in de loop van de avond drieduizend bedden beschikbaar te hebben voor de schaatsers die zich vandaag in dezelfde hal komen inschrijven.

"Drieduizend bedden zijn voldoende om iedereen onder te brengen", schat Van den Bosch. "De meesten van de zestienduizend deelnemers zorgen zelf voor onderdak. Bij de laatste tocht in '86 hoefden we voor bijna niemand een slaapplaats te zoeken. Vrijwel iedereen had het zelf geregeld en lering getrokken uit het jaar daarvoor toen we maar liefst negenduizend schaatsers hadden ondergebracht. Het blijft moeilijk. Heb ik dalijk een paar duizend bedden, komen er morgen geen schaatsers voor. Moeten we al de mensen die ruimte beschikbaar hebben gesteld afbellen."

De huisvestingscoördinator loopt om zijn telefoonteam heen en beantwoordt vragen over het invullen van formulieren. "De eerste snackbar is geopend", galmt het via de luidsprekers door de hal. "Er zijn warme happen verkrijgbaar."

Direct naast de ingang van de Frieslandhal wordt een perscentrum ingericht. Timmerlui zetten afscheidingswandjes in elkaar. Enkele bestuursleden van de Vereniging De Friese Elf Steden vergaderen er aan een ronde tafel. Hun gesprek verloopt moeizaam door het herhaaldelijk ongeduldig piepen van zaktelefoons.

Ondertussen verrijzen aan de korte kant van de hal de geraamtes van tientallen kraampjes en stalletjes. Een vrachtwagen rijdt vier groene telefooncellen binnen naar de plek waar er al een stuk of tien staan. EHBO-ers in felgele vesten steken de ruimte over om in de vergaderzaal plannen te maken voor de grote dag. Alleen al in Leeuwarden, start- en finishplaats, worden tachtig vrijwillige EHBO-ers ingezet. Aan de andere kant van de hal wordt hard gebouwd aan de loketten waar de schaatsers zich vandaag van negen tot zeven uur kunnen inschrijven voor deelname aan de tocht. Twee bestuursleden keuren de houten stellages. De borden 'Inschrijving wedstrijd' en 'Inschrijving toer' worden opgehangen. Buiten is het dan al donker. Binnen verandert de Frieslandhal langzaam in het centrum van de Friese Elf Steden.

De twee bestuursleden steken nu ook over naar de vergaderruimte, die streng verboden is voor onbevoegden. "Geen vlag, geen vlag, ik zie nergens een Friese vlag", zegt de een tegen de ander. "Nee, nee, inderdaad", antwoordt die, de hal rondkijkend. Nummer één heeft met zijn zaktelefoon al contact gemaakt om Friese vlaggen in de Frieslandhal te krijgen.

"Het is kort, twee dagen", glimlacht meneer Nauta in de kantine van de hal. Hij was elf jaar geleden het bestuurslid van de Elfstedenvereniging dat de pers te woord stond. Nu werkt hij in de Frieslandhal. "Er moet heel wat gebeuren en dan is zo een korte voorbereidingstijd niet veel. Vorige keer waren de inschrijving en de start in de veemarkthallen. Maar die zijn afgebrand en nu zijn we aangewezen op deze, wat kleinere hal."

Vandaag ontmoeten boeren en schaatsers elkaar op het terrein van de Frieslandhal als de veemarkt er in grote tenten wordt gehouden en er de inschrijving voor de vijftiende Elfstedentocht wordt geopend.