" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
3 januari 1997
Bedrijfsleven besteedt zo'n 25 miljoen gulden
Lot uit de loterij voor reclamemakers

Van onze speciale verslaggevers

AMSTERDAM, vrijdag - Het bedrijfsleven haakt massaal in op de gekte rond de Elfstedentocht. Advertenties in dagbladen, tv-spotjes en de uiteenlopende vormen van buitenreclame leveren dit weekeinde zo'n 20 tot 25 miljoen gulden extra aan reclame-inkomsten op.

Dit is de schatting van kenners bij Carat Nederland. Het media-adviesbureau baseert zijn berekeningen op de reclame-inkomsten uit 1986 toen alleen al zo'n zes miljoen extra werd omgezet bij de dagbladen. De onbekende inkomsten uit de talloze vormen van veelal clandestiene buitenreclame worden echter geschat op het drie- tot viervoudige.

De bulk van de extra inkomsten komt terecht bij de landelijke en regionale dagbladen, die extra kortingen van 25 procent aanbieden op advertenties voor, na of tijdens de tocht, en bij de STER. De STER schat de extra inkomsten uit de 12 reclame-blokken in de NOS-uitzending op ruim ƒ2 miljoen. De extra advertentieruimte bij de dagbladen is al zo goed als uitverkocht. Met een rondje reclame in de landelijke dagbladen heeft een bedrijf een bereik van 66 procent en een gemiddelde tref-zekerheid van 1,3 keer.

De Vereeniging De Friesche Elf Steden profiteert zelf "tragisch genoeg" nauwelijks van de media-hype, zegt Carat-woordvoerster Dorien Sterrenburg. "Hoewel officieel vent-vergunningen nodig zijn voor de venters, promoteams en promobikes langs het traject, zijn de activiteiten moeilijk in de hand te houden." Centraal Beheer beplakte in '85 in de nacht voor de Elfstedentocht 110 streekbussen met de tekst 'De dertiende elfstedentocht. Als dat maar goed gaat.' Deze actie kostte toen ƒ75.000. Mediamax biedt nu dertig bussen aan voor ruim ƒ10.000, exclusief de productiekosten.

De grote buitenreclame-bedrijven bieden naar hun zeggen geen speciale acties aan zoals billboards langs het traject. Bij Alrecon zijn billboards in de steden Heerenveen, Leeuwarden en Sneek te huur voor één week voor het bedrag van ƒ20.000, exclusief productiekosten. Nieuw is de huur van een zogeheten 'Ice Billboard'; een dubbelzijdig billboard op glijders dat wordt voortgetrokken door schaatsers en voor een kleine ƒ10.000 wordt aangeboden door AdCetera.

Een ander goedkoper alternatief is de huur van een 'sleepje'. Bij Wings over Holland bijvoorbeeld is voor ƒ650 per uur een vliegtuig met piloot en een sleep met maximaal 25 letters te huur. Daar raadt men bedrijven aan vooral 's ochtends de lucht in te gaan "omdat de animo om naar de lucht te kijken in de loop van de dag zal afnemen".

Promoteams, promobikes en venters met warme dranken, hapjes en kledingstukken zullen het morgen goed doen. Een promobike kost minimaal ƒ485 per dag. Carat zegt het bereik van dergelijke acties moeilijk te kunnen voorspellen, maar met een kleine miljoen mensen langs het traject zal dat niet onaanzienlijk zijn.