" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
6 januari 1997
Kroes: "Wegblijvers uit ledenbestand"

LEEUWARDEN, maandag

Het bestuur van de Vereniging De Friese Elf Steden moet leden die niet aan de Elftedentocht hebben meegedaan uit het ledenbestand gooien. Een uitzondering vormen mensen die om medische redenen niet konden schaatsen. Althans dat is de wens van Henk Kroes, voorzitter van deze Vereniging. Het bestuur moet deze mogelijkheid reëel overwegen, vindt hij.

"Van mensen die normaal en gezond zijn en die nu niet hebben meegereden, zeg ik: gooi ze maar uit het bestand", aldus Kroes. Kroes wil de Vereniging een 'opener' karakter geven. "Ik vind het terecht als men zegt dat wij geen gesloten vereniging moeten zijn die een dergelijke tocht alleen voor leden organiseert. Gelijke kansen voor leden en niet-leden." Er moet daarnaast een beleid worden gevoerd dat jongeren een grotere kans geeft om lid te worden.