" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
4 januari 1997
Beloning voor eerste doorloper

Van onze speciale verslaggevers - LEEUWARDEN, zaterdag

De eerste Elfstedenrijder, die op houten schaatsen de finish op de Bonkevaart bereikt, kan maandagmiddag om vijf uur in hotel De Pauw in Leeuwarden een bijzondere prijs van de Stichting De Houten Reed in ontvangst nemen. Deze stichting 'de houten schaats' in goed Nederlands ijvert voor het behoud van de houten Friese doorloper en telt nu ongeveer vijftig leden, die allen 25 gulden per jaar betalen.

Harke Bokma, een oer-Fries en sympathisant van de unieke stichting, verklaarde gisteren: "We hebben Henk Kroes als voorzitter van de Elfstedenvereniging verzocht ons een officiële status binnen de club te geven, maar dat heeft hij geweigerd. We zijn hem kennelijk iets te alternatief, maar dat neemt niet weg dat wij steeds meer medestanders krijgen. Rijders op houten schaatsen zijn de representanten van de oervorm van het schaatsenrijden. Dat moet in stand gehouden worden. Daarom is onze stichting opgericht."

De stichting zal overigens uitsluitend de eerste man op houten schaatsen huldigen. Bokma: "Vrouwen hebben zich ook gemeld voor een prijs, maar wij menen dat dit te ver gaat. Wij willen een oertraditie van het schaatsenrijden in Friesland stimuleren. Die wordt al honderden jaren door rijders op houten schaatsen in stand gehouden. Het is in deze tijd van emancipatie jammer voor de vrouwen: wij kunnen slechts prijzen aan heren uitreiken."